Zwroty / Reklamacje - El Masri Group

Przejdź do treści

Menu główne:

Zwroty / Reklamacje

Regulamin
REKLAMACJE
1. Klient ma prawo złożyć reklamację zakupionych produktów – w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania Towaru.
2. Uznanie reklamacji ma miejsce wtedy, gdy towar:
- jest niezgodny z zamówieniem, którego klienta dokonał w hurtowni elmasrigroup.pl;
- nie posiada właściwości, odpowiednich dla tego rodzaju produktu;
- nie posiada właściwości, o których, klient został zapewniony przez elmasrigroup.pl;
- został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Klient składa reklamację poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego, który jest dostępny tutaj: formularz reklamacyjny oraz wprowadzenie formularza do środka komunikacji elektronicznej  w taki sposób, że elmasrigroup.pl może się z nim zapoznać.
4. W celu skutecznego złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest określić numer zamówienia i datę doręczenia Towaru, rodzaj Towaru oraz rodzaj obciążającej go wady stanowiącej podstawę reklamacji.
5. El Masri Group, jako właściciel hurtowni internetowej elmasrigroup.pl, ma obowiązek poinformowania Klienta o skutecznym złożeniu reklamacji, poprzez wysłanie potwierdzenia reklamacji na adres email Klienta.
6. elmasrigroup.pl zastrzega sobie prawo do zobowiązania Klienta, dokonanego za pośrednictwem wiadomości e-mail, do dostarczenia reklamowanego towaru na adres siedziby El Masri Group w celu rozpoznania reklamacji, przy czym dostarczenie towaru przez klienta może nastąpić w drodze osobistego dostarczenia towaru na w/w adres lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. El Masri Group zastrzega, iż nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
7. elmasrigroup.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia formularza reklamacyjnego lub w przypadku określonym w punkcie 5 – doręczenia Towaru do siedziby El Masri Group.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji elmasrigroup.pl zobowiązuje się do zwrotu Klientowi kosztów przesyłki przesłanej przez Klienta, a także do:
- wymiany towaru lub,
- naprawy towaru lub,
- obniżenia ceny lub,
- odstąpienia od umowy.
10. Klient zobowiązany jest do NIEZWŁOCZNEGO wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma być wpłacona należność w razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
11. Nieuwzględnienie reklamacji jest związane z:
 nieuzyskaniem przez Klienta zwrotu poniesionych kosztów przesyłki reklamowanego towaru,
 możliwością obciążenia Klienta kosztami przesyłki zwrotnej reklamowanego towaru.
elmasrigroup.pl w ciągu 14 dni od daty doręczenia Towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data stempla pocztowego);
 mailowo: poprzez skierowanie oświadczenia na adres mailowy hurt@elmasrigroup.pl w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny (decyduje data przesłania wprowadzonych przez Klienta danych);
4. elmasrigroup.pl potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu skutkuje uznaniem umowy za niezawartą.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Klient i elmasrigroup.pl są zobowiązane do wzajemnego zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony, tj.
- Klient zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy do zwrotu zakupionych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby firmy El Masri Group (zwrot następuje na koszt Klienta). Dla zachowania powyższego terminu wystarczające jest nadanie przesyłki przed upłynięciem 14. dnia;
- El Masri Group zobowiązuje się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktów, będących przedmiotem umowy. Zwrot należności następuje za pomocą takiego samego sposobu płatności, w jaki nastąpiła zapłata za towar, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności i niezwłocznie poinformuje o tym sprzedawcę drogą elektroniczną na adres email hurt@elmasrigroup.pl.
6. Zwracany towar musi być kompletny, nie noszący śladów użytkowania (m.in. oryginalne opakowanie).

UWAGA: Szanowny Kliencie,
 
 
Informujemy, że nie akceptujemy zwrotów zakupionych i rozpakowanych perfum w przypadku, gdy zapach nie przypadł Klientowi do gustu. Zgodnie z naszymi zasadami, by dbać o zadowolenie naszych klientów, zwróconego produktu nie wprowadzamy ponownie do obrotu, gdyż nie mamy pewności, czy nie był jednak używany i czy nie był zastosowany na skórę innego człowieka.
 
Akceptujemy jedynie zwrot towaru nierozpakowanego.
 
Oczywiście, gdy po zakupie okazałoby się, że w opakowaniu jest inny rodzaj perfum lub inny produkt, wówczas jak najbardziej Klient ma prawo złożyć reklamację.
 
Licząc na zrozumienie, zapraszamy.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego